Toplam Kabul: Aydınlanma’nın anahtarı

her dini arayışa ‘aydınlanma’ cümlesini bilir ve nihayetinde ‘sadhana’sından geçerek onu takip eder. Ölümcül dünyanın ikiliğinin ötesinde sıradışı, mutlak bir mükemmel mutluluk veya ‘Param Ananda’ olarak algılanıyor ve şimdi zaman, alan veya nedensellik yasası ile bağlı değil. Aynı zamanda öneri yardımı ile ölçülemeyen bir devlet ve sonuç olarak kelime ve dil cümlelerinde ifade edilemez olarak anlaşılmaktadır. Manevi ustalar, insan için bilinen herhangi bir tanımın ötesinde ‘Shunya’ ya da Void gibi bir uzmanlığa neden olurlar. Ölümcül cümleler, ‘bu tür bir devlet ne için’ bir açıklama getirmediği için, çoğunlukla ‘inkâr’ yoluyla anlaşılamaz. Antik literatürde ‘ne değil ne’ anlamına gelen, ‘Neti-Neti’ olarak adlandırılan ‘ne değildir’ kelimesi kelimesidir. Dolayısıyla, aydınlanmanın objektif bir tanımı olamaz.

Bunu o kadar çok söyledikten sonra “gerçek” in ne olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ne aradığımız ve elde etmeyi umduğumuz şey nedir? Kümülatif gayretler vasıtasıyla verebilecek bu tür bir devlet kazanmak için bir sistem veya süreç var mı? Bu özellikler ve benzeri farklı sorgular, kendinden sorunun ‘bilinmeyen’ olduğu söyleniyor ‘yolunu bulursa, dikkatli olmasını ister.

Aydınlanma durumu da ‘hakikat’ ile eş anlamlı olarak belirtilebilir. Vedalar açıkça ‘herhangi bir yaklaşımın yardımıyla artık ulaşılamaz’ olduğunu açıkça beyan ediyor. Gerçek ‘doğru’ ya da ‘sadece değil’. Bu, bir anın varlığı veya varlığıdır. Bu noktaya mantıklı yaklaşıma bakmak için, bir sistemin önceden belirlenmiş bir zaman çerçevesi içinde belirli bir eylemi önceden varsayacağını kabul etmiş olabilirsiniz. Bununla birlikte, zihin öneri planı ile normalde düşen veya yönetilen, önceden varsayılmış olan beklenen sonucu içeren önceden formüle edilmiş bir hareket planıyla zihnin geleceğe yansıması başka bir şey değildir. Zihin efsanevi olanı için bu kavramın ortak bir konusu var. Hatta hayal gücü ve rüyalar bu güçlükle vurulur. Buna karşın, ‘gerçek’, yaşam biçimlerinin her saniyesinde hissedilen, varoluşun bütünlüğüdür ve çok yıllık, sürekli akan ve yenidir. Bu nedenle, zihin kavram alanının ötesinde veya kavram haritası yoluyla anlaşılmaz.

Yönü, bir sistem veya ‘sadhana’ izleyerek, kesinlikle bizi tipik bir tecrübeye özgü ‘bir yerlere’ götürecektir. Dolayısıyla çekici görünebilir, ancak önceden düşünülmüş bir öneri, öznel uzmanlığın en etkili biçimde tetiklenmesidir. Bunu göstermek için belirli bir tanrıya adanmış birinin adeta kutsal figüre rastlar ve özü yolunda onun aziz tanrılarından esinlenerek gerçekleşebilir, çünkü fikir aklını önceden işgal etmeye yoğunlaştırır. Bu tür bir durumda, kavram, tek yönlü, yani gerçek gibi görünür; bu, aklımın önceden varsaydığı bir projeksiyon olabilir veya olmayabilir. Özdeş bir yöntemle, ‘pranayam’ yapan bir Kriya Yogi, çakralarında canlılık patlamaları ve kapalı meditatif gözler altındaki görsel sembolleri akıl yoluyla öngörülen önceden tasarlanmış bir arabuluculuk rüyasını koruyarak inanabilirdi. Bütün bu deneyimler öznel sınıftır ve net toplamda karakterden kişiye farklılık gösterir. Bu tecrübeler arayanın aydınlanmasını garanti etmez.

Herhangi bir işlev gerçeği yoksa, hangisini aramalı? İfade de zihin olsun öznel nitelikteki bir başka izdüşüm olsun mu? Lord Krishna, Buda, İsa, Vivekananda ve benzeri asıl ustaların yardımıyla beyanlara göre öyle görünmüyor. O halde nasıl emin olacağız? Bunu hangi tarama gösterebilir? Gerçek test barış, uyum, ortak sevgi ve merhamet, korkusuzluk ve fedakarlıktır. Böylelikle, fedakâr eylemle konuşmanın meşhur davranış biçimi alış verişi, benliğe içsel deneyim için yol gösterici olabilir. Bununla birlikte, deneyimimizi ölçülemeyen ve sayısız kişiye açmaya hazırlarken zihnin sınırlı ve sınırlı olduğunu fark etmeliyiz.

Bu kısıtlı ve kusurlu ancak benliği keşfetmek için tek bir enstrümana geçelim. Sadece küçük bir içgözlem bize sürekli olarak ‘bazı şeyler’ aradığımızı bildirir. Hiçbir şekilde bir son içermeyen bir ‘özlem’ var. Orada bir yerlerde hiçbir şekilde yerine getirilmemiş bir “boşluk” ortaya çıkıyor. Bunu sevgiye, özgürlüğe, mutluluğa vb. Yönelik olay ve deneyimler doğrultusunda araştırıp araştırıyoruz. Yine de başka bir içgözlem, her ikamet eden varlığın, istikrarlı ya da mutlak mutluluk, “Ananda”, özlemlerinin en derininde hiçbir şey aramadığına elverişli bir şekilde işaret ediyor. Bu, gerçekleştirilen tüm eylemler ve hareketler vasıtasıyla bilerek veya bilmeyerek ifade edilen, her varlığın asıl amacıdır.

Leave a Reply

Required fields are marked*